วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.เมือง จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางไปสังเกตการณ์ การฝึกทบทวนของตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม และได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม ให้กับ พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฝอ.ฯ, และ พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ สว.ฝอ.ฯ เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกในครั้งต่อไป