วันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ หน่วยระดับ ผบช. และ ผบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.ค. 65 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร