พิมพ์
หมวด: ข่าวล่าสุด
ฮิต: 46
วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ และ หน.สถานีตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการฝึกขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามฯ และการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและหน้าที่ปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในการตรวจประเมินผลการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร (ปป 3) เป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ศฝร.ภ.4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น