วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระครูสังฆรักษ์ เสาร์ ธมฺมโชโต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชมงคลวัชรสิริ สุทธิสีราจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโคกศรี จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี ณ วัดโคกศรี ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Cr. ภาพโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม