วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09.09 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผบก.ฝอ.ภ.4 , คุณกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามและข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ อินทนิล สาขา ภ.จว.มหาสารคาม เพื่อเปิดเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ใช้บริการ ณ ภ.จว.มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม