วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพร้อมด้วยคุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในงานงานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เนื่องด้วยในวันนี้ ข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านมัจฉากาชาด ในห้วงการจัดงาน ภ.จว.มหาสารคาม ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ในสังกัด ภ.จว.มค., กก.สืบสวน ภ.จว.มค. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการรักษาความสงบเรียบร้อย, สืบสวนหาข่าว, และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย