เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสาวิทยุสื่อสารโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 โครงการ เพื่อใช้ในราชการ ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  Download เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่