วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) ,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,รอง ผกก.กก.สส.ฯ,สว.ฝอ.ฯ, หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ ร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/งป. 2565 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Police Family ของตำรวจภูธรภาค4 ซึ่งพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนผู้กำกับการ ดูแล ดำเนินการให้ผู้ผ่านการโครงการดังกล่าว ได้แก่ พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท ผกก.สภ.เชียงยืน,พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.วาปีปทุม และมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดการฝึก ของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ซึ่งชนะเลิศในโครงการประกวดการฝึกฯ ได้แก่ สภ.วาปีปทุม,สภ.กำพี้ จากนั้นจึงได้เข้าสู่วาระการประชุม