วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม /ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง ได้ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม(แห่งใหม่) และพิจารณาดังนี้
1.งานก่อสร้างฐานรากรองรับถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน
2.ขออนุมัติเพิ่มเติมงานติดตั้งลิฟท์โดยสาร
3.ขออนุมัติคอนกรีตบล้อคประสานปูพื้น 4.ขออนุมัติ Shop Drawing แนวขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
5.ขออนุมัติ Shop Drawing ระบบระบายน้ำอาคารและถังบำบัดเชื่อมต่อบ่อพักน้ำ
6.แก้ไขงานประตูหนีไฟและป้ายหนีไฟ 7.ขออนุมัติใช้มือจับประตู P 4