วันที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ) พร้อมด้วย พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง สว.สส.ฯปรก.ภ.จว.มหาสารคาม, ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมโครงการ เฝ้า ตรวจ เตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำรวจภูธรมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายนิยม บุตรราช กำนันตำบลเกิ้ง,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ผบก.ฯ และ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ได้มอบหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ,น้ำดื่ม,ทรายอะเบท แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องการการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19และโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม