วันที่ 6 ก.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทาน โดยมี นายเกียรติศักิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งมีวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 จำนวน 5 วัด ได้แก่
📍วัดโพธิ์ศรี อ.เมืองมหาสารคาม
📍วัดพระธาตุจอมศรีสัมมาพุทธเจดีย์ อ.กันทรวิชัย
📍วัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย
📍วัดป่าหนองชาด อ.เชียงยืน
📍วัดบ้านหนองแดง อ.นาเชือก