วันที่ 12 ก.ย. 2565 แต่เวลา 09.00 น.- 12.00. น. พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม และคณะ ออกตรวจประเมินการบริหารงานหัวหน้าหน่วยในสังกัด โดยทำการประเมิน สภ.หนองซอน, สภ.กู่ทอง, สภ.ชื่นชม และสภ.เชียงยืน ตามลำดับ ซึ่งมีข้าราชการตำรวจทำการประเมินเกิน ร้อยละ 80 % ของผู้ปฏิบัติงานจริง