วันที่  7 ต.ค. 65 เวลาประมาณ 16.00 - 18.00  น. พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา 30 นาย  และประชาชนจิตอาสา  มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค  น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ บ้านวังยาว ต.เกิ้ง   อ.เมือง  จว.มหาสารคาม