วันที่ 18 ต.ค. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณรัศมี คุณธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ อดีต รอง ผบก.ฯ ,คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด