วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4,คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4,พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ฯ,คุณกมลรส รอดคลองตัน ภริยา/รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ สภ.เขวาใหญ่ มอบสิ่งของบำรุงขวัญและถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ ข้าราชการบำนาญ,พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.ฝอ.ฯ,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฯ,คณะแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม ให้การต้อนรับจากนั้นได้เดินทางไปสำรวจบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ โดยใช้พาหนะทางเรือ เสร็จสิ้นจึงได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย