วันที่ 8 พ.ย. 65  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) ,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,รอง ผกก.สืบสวนฯ,สว.ฝอ.ฯ, หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ  ร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/งป. 2566 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ จากนั้นจึงได้เข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนี้นผู้บังคับบัญชา ทุกระดับของ ภ.จว.มค. ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้  ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก..ฯ รอง ผกก.ฯ, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกนาย  ในระหว่างประชุม ได้สับเปลี่ยนกันมาครั้งละประมาณ 3 นาย  เพื่อมาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการตำรวจสีขาว ผลการปฏิบัติไม่พบผู้ที่มีสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด