วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสงเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้ฝึกทบทวน ยุทธวิธีรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการเผชิญเหตุสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งได้มอบอุปกรณ์ไม้ง่ามใช้ระงับเหตุให้กับตัวแทนของ หมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอวาปีปทุม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม