วันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร สว.ฝอ.ฯ , เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระบรมพระธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
4