วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.กตตน์ ภูดวงจิตร รรท.สวญ.สภ.ดอนหว่าน,พ.ต.ท.สมภพ ปาปะใน สวญ.สภ.นาข่า,สว.ฝอ.ฯ และ หน.สภ.ในสังกัดเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2566 ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม