วันที่ 9 ม.ค. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ตรวจเส้นทางและพื้นที่รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้
1.วัดหนองหูลิง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
2.ร้านมีนา เมษา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3.โรงแรมสยามธาราพาเลช อ.เมือง จ.มหาสารคาม ตามลำดับ