วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 17.15 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คุณพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่าการชาดจังหวัดมหาสารคาม ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26, พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,คุณสิริรัช จิตอร่าม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม, ข้าราชการตำรวจในสังกัด, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น ทรงเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE