วันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารแผ่นดินทอง พ.ต.อ.อัครชัย ยลโสภณ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณัฐชัย คงบุญ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,อพ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ, รอง ผกก.ฝอ.ฯ, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 45/2562 โดยในช่วงแรก พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองจเรตำรวจ (สบ 7) อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้พบปะสมาชิกและกล่าวขอบคุณเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง ผบก.ฯ และได้เดินทางกลับ ต่อจากนั้น พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมและท่านได้รับเลือกจากมติในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ รวมถึงมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการฯ แทนผู้ที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งแล้ว