วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม, นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม, พ.อ.สันทัด จันทน์มาลา รอง ผบ.มทบ.26, พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นางสิริรัช จิตอร่าม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม