วันที่18 ม.ค. 66  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม ผบก.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ ประชุมชี้แจงก่อน เนื่องด้วย ผบก.ฯติดภารกิจช่วง 09.00 น. ผู้ปร่วมประชุมประกอบด้วย ผกก.สืบสวนฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สส.ฯ หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ และในเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้เดินทางถึงห้องประชุม และได้ร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/งป. 2566 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ การจับกุมคดีอาวุธปืนดีเด่นใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น เดือนธันวาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรนาข่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง จากนั้นจึงได้เข้าสู่วาระการประชุม และได้เสร็จสิ้นการประชุม

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4