วันที่ 19 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  ร่วมประชุมตาม โครงการ “ชวนไปศาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยมี  นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในาการประชุมฯ ณ ห้องประชุม รพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 2 ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม