วันที่ 9 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต. ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  มอบแอลกอฮออล์เจลทำความสะอาดมือ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาด ป้องกัน ไวรัส COVID-19 ณ หน้าที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม