การสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในส่วนข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.มค. ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน ซึ่งในการรายงานหลังจากนี้ ขออนุญาตเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งสามารถติดตามได้ ในช่องทาง Facebook ภ.จว.มค.  ครับ