วันที่ 7 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สืบสวนฯ,พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.หญิง พรยุพา โนนตาไทย รอง ผกก.กมค.ฯ ปรก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.ท.ประพันธ์ศักดิ์ จันทร์ศิริ รอง ผกก.สืบสวนฯ,พ.ต.ท.วรวิทย์ ธรรมสุจริต รอง ผกก.สืบสวนฯ,พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ,สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สส.ฯ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ หัวหน้า สภ.ในสังกัดเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจและทดสอบความรู้ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ตามที่ ตร. กำหนด