วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนและโครงการโคกหนองนา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม