วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, ผกก.ฯ, สว.ฯ, หน.สถานีตำรวจในสังกัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2566 (ครู ข)” ภ.จว.มหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด มีชุดชุมชนยั่งยืน สภ.ละ 4 นาย ผู้แทนฝ่ายปกครอง 1 คน สสอ./รพ.สต. 1 คน ผู้นำชุมชน 1 คน เข้าร่วมพิธีเปิด และรับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาจารย์วิศาล ศิวารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม