วันที่ 14 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนอาหารแผ่นดินทอง พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม),พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ หัวหน้า สภ.ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2566  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ชุดที่ 49 ประจำปี 2566 แทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์