วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 12.45 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เชียงยืน ได้กำชับข้อสั่งการข้อปฏิบัติ ดังนี้
1.กำชับการให้บริการ ณ จุดเดียว One stop service ให้กับประชาชน
2.กำชับการแต่งกาย ทรงผม ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
3.รักษาความสะอาดที่ทำการโรงพักให้สะอาดเรียบร้อย
4.กำชับการปฏิบัติในโครงการนาคาพิทักษ์และโครงหารชุมชนยั่งยืนให้เรียบร้อย
5.ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนายยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และยาเสพติดทุกชนิด
ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจสารเสพติดข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด
ณ สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม