วันที่ 3 เม.ย. 2566 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  พร้อมด้วย คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม , พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก ผกก.สภ.นาดูน, นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวอำเภอนาดูน ร่วมเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.นาดูน โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานใน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โครงการฯ  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม