วันที่ 7 เม.ย. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม,องค์กรภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย โดยมี พระครูพิสัยสารคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดขุนพรหมดำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม