วันที่ 12 เมษายน 2566 พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร อบต และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องดืม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- เวลา 09.00 น. ตรวจจุดบริการบึงกุย สภ.โกสุมพิสัย
- เวลา 09.40 น. ตรวจจุดตู้ยามสวนกล้วย สภ.เหล่า
- เวลา 10.00 น. ตรวจจุดบริการหนองแวงและจุดบริการตู้ยามโศกขุ่น สภ.กุดรัง