ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่