สืบเนื่องจากข้าราชการตำรวจ สภ.เชียงยืน ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุ (วันที่ 2 มิ.ย.66) เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารสิน .ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดทุก สภ. กำชับการเข้าระงับเหตุของข้าราชการตำรวจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้เข้าเผชิญเหตุต้องมีความพร้อมมีการฝึกฝนทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในยุทธวิธีตำรวจ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุ ที่จะต้องใช้ ได้แก่ อาวุธประจำกาย, ใช้ปืนไฟฟ้า และไม้ง่าม เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

<