วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม , พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการฝึก ตามโครงการประกวดการฝึก ประจำปี 2566 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าประกอบอาวุธ และด้านยุทธวิธี ในวันดังกล่าวนี้มีการตรวจประเมินหน่วยในสังกัด ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม (ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า), กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม, สภ.กันทรวิชัย, สภ.เขวาใหญ่, สภ.ดอนหว่าน, สภ.มะค่า และ ได้มอบนโยบาย ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามแบบฝึกพระราชทานให้ถูกต้อง เหมาะควร อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าประกอบอาวุธ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม