26 มิ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ปส.1) พร้อมด้วย พ.ต.ต.อมร ชมมาก สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม และ จนท.ศอ.ปส.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาตรวจประเมินตามโครงการชุมชนยั่งยืนให้เป็นไปตาม timeline เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตาม ตร.กำหนด ของสภ.กันทรวิชัย ณ บ้านนาดี ม.23 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมี พ.ต.อ.ณัฏฐวิชฌ์ ราชแก้ว ผกก.สภ.กันทรวิชัย จนท.ตร.สภ.กันทรวิชัยและภาคีเครือข่าย ประกอบ ผู้แทนฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้านพร้อมชาวบ้าน และผู้เข้ารับการบำบัด เข้าร่วมให้การตอนรับ และตอบข้อซักถามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มอบป้ายคุ้มสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับชุมชน