วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม โดย นางสิริรัช จิตอร่าม (ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) พร้อมด้วย แม่บ้านข้าราชการตำรวจจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )

 

 

 

 

 

 

4