วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
🔹พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน  รอง ผบช.ภ.4
🔸พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน ตำรวจภูธรภาค 4
🔸ได้เดินทางมาตรวจประเมินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.เมืองมหาสารคาม ณ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยมี
🔹นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  🔹นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 🔹พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ปส.1)
🔹นายประกอบ โพธิ์ศรี  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม   🔹นายทรงวิทย์ ศรีคำ สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม    🔹นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว  พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม   🔹นายสุรชิต แก้วหะนาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน   🔹นายสุภาพ จูมพันธุ์ กำนันตำบลท่าสองคอน    🔹นางสุกัญญา วัฒนประไพจิตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง  🔹นางฉวีวรรณ จันทรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้   🔹นายวินัย ดวงภูเมฆ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน   🔹พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์  ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม🔹พ.ต.ท.กฤษฎา นิติพจน์  รอง ผกก.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม  🔹พ.ต.ท.หัสดีวิช ศรีกำพล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมหาสารคาม  🔹คณะครูโรงเรียนบ้านท่าสองคอน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านท่าสองคอน🔹พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.เมืองมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ
🔸พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม ได้บรรยายสรุป วัตถุงประสงค์ และผลการดำเนินงานของ โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.เมืองมหาสารคาม ผ่านการร่วมรับชมรับชมวีดิทัศน์การดำเนินโครงการ ฯ ของ สภ.เมืองมหาสารคาม
🔺โดย สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน ฯ ณ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และดำเนินโครงการหมู่บเนคู่ขนาน อีกจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 17 และ หมู่ที่ 18 ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน
🔸จากนั้น พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 ได้พบปะกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน สอบถามเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน การดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำรวจร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย ผ่านการดำเนินโครงการ ฯ แบบบูรณาการร่วมกันของ 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผู้เสพนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ เป็นการตอบโจทย์การแก้ปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนสืบไป