วันที่ 9 ส.ค.66 เวลา 07.00-12.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สังกัด ฝอ.ฯ,กก.สส.ฯ และ ตม.จว.มหาสารคาม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม1 อาคารสารสิน ภ.จว.มหาสารคาม