วันที่ 21 ก.ย.66 แต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ), คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ ร่วมเปิดงาน มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 “ด้วยรักและผูกพันสู่วันเกียรติยศ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่าของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งยวด ซึ่งกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ, รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ,พ.ต.อ.โอฬาร สุขเกษม ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สืบสวนฯ,พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)ฯ,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ข้าราชการตำรวจในสังกัด,แม่บ้านตำรวจ,แขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมจัดเลี้ยงร้านอาหารมารินทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม