วันที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น.  พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรม ยกย่อง เชิดชูชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี 2566 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าอำเภอเมืองมหาสารคาม