วันที่ 10 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม) ,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.สืบสวนฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สส.ฯ,หน.พฐ.จว.มค,หน.สันติบาล, สว.หน.ตม.จว.มค,ส.ทล.1 กก.4,ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ หน.สภ.ในสังกัดฯ ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/งป. 2567 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีภารกิจการมอบ-รับ ดังนี้
-มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ได้แก่ สภ.เมืองมหาสารคาม,สภ.บรบือ,สภ.เหล่า เป็นผู้รับมอบ
-มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
-มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม ตามโครงการ "ตำรวจสีขาว มีคุณธรรม"
-มอบทุนสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" ทุนละ 12,000 บาท
จากนั้นจึงได้เข้าสู่วาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/งป.2567 โดยร่วมประชุมรับฟังข้อราชการอย่างพร้อมเพรียงกัน