วันที่ 17 ต.ค.66 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้า ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในพิธีฯ) พร้อมด้วย คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สืบสวนฯ, พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.อ.ณฤทธิ์ นามมาวงษ์ ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม,รอง ผกก.ฝอ.ฯ, รอง ผกก.สืบสวน, รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ, สว.ฝอ.ฯ,สว.กก.สืบสวนฯ, สว.(สอบสวน)ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.มหาสารคาม(ส่วนกลาง),สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ
- เวลา 08.09 น. ถวายเครื่องสังเวยศาลท้าวมหาพรหม บริเวณด้านหน้า ภ.จว.มค.
- เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ, กล่าวอุดมคติตำรวจ, อ่าน สาร ผบ.ตร., พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566 และผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการตำรวจ
โดยมี พล.ต.ท.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.,นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รอง ผวจ.มหาสารคาม, หัวหน้าส่วนราชการ, กต.ตร.จังหวัดฯ,องค์กรเอกชน,คณะแม่บ้านตำรวจฯ,แขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกิจกรรม
- เวลา 09.30 น.พิธีกรรมทางศาสนา และพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจากพระธรรมวัชราจารย์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- เสร็จพิธี