วันที่ 30 ต.ค.66 พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม รรท.รอง จตร. (สบ.7), คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช รรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เนื่องในพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม โดยมี พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด,ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม,คณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีฯ ในลำดับพิธี มีกิจกรรมประกอบพิธี ดังนี้
- เวลา 08.30 น. ร่วมสักการะศาลหลักเมืองและพระกันทรวิชัย(หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม)
- เวลา 08.45 น. ร่วมสักการะพระทันใจพุทธเพชรมงคลประทานพร,ศาลปู่เขียว และศาลปูพึ่ม ณ สภ.เมืองมหาสารคาม
- เวลา 09.00 น. ร่วมสักการะศาลท้าวมหาพรหม ณ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
- เวลา 09.35. น. รรท.รอง จตร.(สบ.7) และ รรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ตรวจแถวกองเกียรติยศ, ส่งมอบแฟ้มและธงประจำหน่วย และข้าราชการตำรวจได้มอบดอกไม้แด่ รรท. รอง จตร.(สบ.7) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและไมตรีจิต ที่แสดงออกถึงช่วงเวลาได้ร่วมงานกันที่ผ่านมา และการเอาใจใส่ดูแลที่ให้กันเสมอมา
- เสร็จสิ้นพิธี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<