วันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม), พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.โอฬาร สุขเกษม ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ,พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ,ผู้จัดการสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 14/2566