วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์พระนั่งเมืองขนาดความสูง 168 เมตร โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม,ประชาชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระนั่งเมืองขนาดความสูง 168 เมตร ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)