นที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.๔ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙) สภ.ชื่นชม ภ.จว.มหาสารคาม
(เขตติดต่อ จ.กาฬสินธุ์) โดยมี จนท.ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, จนท.สาธารณสุข ให้การต้อนรับได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฎิบัติตามประกาศข้อกำหนดต่างๆ ตามประกาศแห่ง พ.ร.ก.การบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแด่ จนท.ประจำจุดตรวจ ให้มีความระมัดระวังตัวในการปฎิบัติหน้าที่ มีความปลอดภัยในการทำงาน หากพบปัญหาให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที